Två bibliotek i Huddinge blir romska läsambassader

Huddinge huvudbibliotek och Flemingsbergs bibliotek har under våren ansökt om att bli romska läsambassader hos Kulturrådet. Nu har ansökan blivit beviljad. En romsk läsambassad är ett folkbibliotek som arbetar extra med att utveckla sin verksamhet och sitt bestånd för minoriteten romer.

Bild på certifikatet för romsk läsambassad med rosa bakgrund och guldtext

Bilden visar certifikatet för romsk läsambassad utfärdat av Kulturrådet

I Sverige finns fem nationella minoriteter och enligt bibliotekslagen ska alla folkbibliotek arbeta med att främja minoriteternas språk och kultur. I och med ansökan om att bli romska läsambassader har huvudbiblioteket och Flemingsbergs bibliotek gjort en särskild satsning på inköp av litteratur på romani chib och hur den exponeras i biblioteksrummet. De två biblioteken planerar också för läsfrämjande programverksamhet med fokus på romer.

” Vi är glada och stolta över att ha blivit utsedda till romska läsambassader! Vi hoppas att utnämningen gör att fler får upp ögonen för litteraturen på romani chib som finns på biblioteken. Framförallt har vi satsat på den romska litteraturen för barn. I våra bibliotek finns en rik skatt av romska sagor men också översatta titlar av författare som Sven Nordqvist, Lisen Adbåge och Ulf Stark. Genom litteraturen kan det romska språket stärkas och förmedlas till nya generationer.” säger Maya Maldonado, bibliotekarie och den som skrev ansökan till Kulturrådet.

Initiativet att utse romska läsambassader kommer från Sveriges läsambassadör, Bagir Kwiek. Han är själv rom och fokuserar extra på denna minoritetsgrupp under sitt ambassadörskap, som pågår till och med 2021. Att vara romsk läsambassad har ingen tidsbegränsning utan är tänkt att sporra och inspirera folkbibliotek över hela landet att jobba mer aktivt med att främja romernas språk och kultur.

 

Språk