Med funktionsnedsättning

Lättlästa böcker

På biblioteket finns lättlästa böcker för barn, unga och vuxna. Det finns både skönlitteratur och faktaböcker. Böckerna har ett tydligt innehåll och språk. De är ofta illustrerade och texten är anpassad. 

De flesta böckerna är skrivna på lättläst svenska. En del av dem återberättar välkända berättelser på ett enkelt språk.

Talböcker

En talbok är en inläst bok för dig som har svårt att läsa tryckt text. Syftet är att ge dig med funktionsnedsättning tillgång till samma litteratur som finns i tryckt form.

Om talböcker

Boken kommer

Boken kommer är en gratis service för dig som inte själv kan komma till biblioteket, på grund av långvarig sjukdom eller rörelsehinder.

Vi hjälper dig att välja böcker och skickar hem dem till dig. Efter fyra veckor kommer vi med nya böcker och hämtar de böcker du har lånat tidigare.

För mer information om Boken kommer, ring eller mejla oss. Om vi inte svarar när du ringer går det bra att lämna ett meddelande på telefonsvararen. 

Telefon: 08-535 305 04
E-post: huvudbiblioteket@huddinge.se

Inläsningstjänsten

Inläsningstjänsten är en service för dig som inte kan läsa tryckt text, på grund av synskada eller annat läshinder.

Vad kan jag få inläst?

Kortare texter som till exempel:

 • Tidnings- och tidskriftsartiklar.
 • Årsredovisningar.
 • Manualer.
 • Privat material, exempelvis brev.
 • Inläsningen kan göras på CD- eller Daisy-skiva.

Hur lämnar jag inläsningsuppdrag?

Skicka den text du vill få inläst med e-post eller vanlig post. Det går också bra att lämna inläsningsuppdraget i informationen på något av våra bibliotek eller per telefon. Uppge din adress, den färdiga inläsningen skickas direkt hem till dig.

E-post: huvudbiblioteket@huddinge.se
Adress: Inläsningstjänst Huddinge bibliotek, 141 27 Huddinge
Telefon: 08-535 305 04

Huddinge taltidning

Huddinge taltidning vänder sig till dig som vill få nyheter och information om Huddinge uppläst. Prenumerera eller ladda ner Huddinge taltidning med nyheter och reportage. Tidningen kommer ut cirka 40 veckor per år.
Du kan lyssna på tidningen på flera sätt:

 • Daisy-skiva som skickas hem till dig.
 • Webbtidning – huddingetaltidning.se.
 • Mobil app för iPhone och Android.
 • Webbapp – för dig som vill lyssna på senaste numret i en följd.

Mer information om taltidningen finns på Huddinge kommuns webbplats.
Du kan också ringa kommunens servicecenter, telefon 08-535 300 00.

Att lyssna på webbplatsen

Med lyssnafunktionen ReadSpeaker kan du lyssna på innehållet på webbplaten. Lyssnafunktionen gör att texten kan läsas upp för dig. Genom att lyssna på texten kan det vara lättare att förstå informationen på webbplatsen.

Så lyssnar du på webbplatsen

Tillgänglighet i bibliotekslokalerna

 • Alla bibliotek är tillgängliga med rullstol eller rullator.
 • Handikapparkering finns i anslutning till huvudbiblioteket och Skogås bibliotek.
 • Automatiska dörröppnare eller skjutdörrar finns på alla bibliotek.
 • Handikappanpassad toalett finns på alla bibliotek.
 • Förstoringsglas finns att låna i informationsdisken på alla bibliotek.
 • Hörselslinga finns inte på något bibliotek.

Språk