Förskola & skola

Bibliotek Huddinge erbjuder ett basutbud av tjänster till grundskolorna i kommunen. Basutbudet består av sexårsvisningar, bokprat och lånebesök för årskurs fyra och möjligheter till lokala samarbeten mellan bibliotek och skola. 

Erbjudandet till förskolorna varierar mellan biblioteken. Ta kontakt med ditt lokala bibliotek så får du veta mer.

Basutbud för grundskolan

Sexårsvisning

Under vårterminen bjuds alla barn i förskoleklass in till en visning och presentation av biblioteket. Barnen får sina första bibliotekskort och en bokgåva. Visningen sker klassvis och inbjudan går ut till alla lärare i förskoleklass.

Bokprat för årskurs fyra

Under höstterminen bjuds årskurs fyra, i kommunens alla skolor, in till två planerade besök hos sitt lokala bibliotek. Under det första besöket presenteras ett urval böcker och barnen har möjlighet att låna. Det andra besöket är ett uppföljande lånebesök. Inbjudan går ut till alla lärare i årskurs fyra.

Lokala samarbeten

Utöver basutbudet är du som pedagog välkommen att komma med förslag på samarbeten med oss. Det kan vara olika sätt att inspirera till läsupplevelser, språkutveckling och biblioteksbesök på fritiden. Kontakta ditt lokala bibliotek så tittar vi tillsammans på vilka möjligheter som finns.

Prioriterade grupper

Vi tar särskild hänsyn till samarbeten som vänder sig till de prioriterade grupper och områden som lyfts fram i bibliotekslagen:

  • Barn och unga med funktionsnedsättning.
  • Barn och unga som tillhör någon av de nationella minoriteterna.
  • Barn och unga som har annat modersmål än svenska.

På biblioteket finns anpassade medier för personer med olika typer av funktionsnedsättning. Det finns också lättlästa böcker för personer som håller på att lära sig svenska och böcker på olika språk. 

Lärarkort

Du vet väl att du kan skaffa ett särskilt bibliotekskort som pedagog? Kortet kan du använda för att låna böcker som du behöver i ditt arbete och du blir inte personligen ersättningsskyldig om någon bok kommer bort. Lärarkorten är också befriade från övertidsavgift. 

Utställningsplats

Har din förskola/klass gjort ett temaarbete eller något annat som ni gärna vill visa upp för andra? Flera av våra bibliotek erbjuder möjlighet att arrangera utställningar. Kontakta ditt bibliotek för mer information.

Språk