Användarvillkor

Lånevillkor

 • Att låna är gratis.
 • Bibliotekskortet är gratis.
 • För att få bibliotekskort måste du visa legitimation på biblioteket.
 • Om du är under 18 år behövs vårdnadshavares underskrift. Om du är 16 år och har egen legitimation behövs inte vårdnadshavares underskrift.
 • Du ansvarar för alla lån på kortet.
 • Vårdnadshavare ansvarar för sina barns lån.
 • Lånetiden är normalt fyra veckor, men det finns undantag.
 • Du kan låna om två gånger, men det finns undantag.
 • Om det är kö på en bok är lånetiden två veckor.
 • Du ansvarar för att lånen lämnas tillbaka i tid.
 • Om en bok är försenad ska du betala en avgift.
 • Barn under 18 år betalar ingen avgift.
 • Om du inte lämnar tillbaka en bok skickar biblioteket en räkning på boken.
 • Om en bok blir skadad under lånetiden ska du ersätta den.
 • Du kan lämna tillbaka på alla våra bibliotek i Huddinge.

Hantering av personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, som till exempel namn, personnummer och adress för bibliotekets administration.

Dina personuppgifter är nödvändiga för att du ska kunna få ett bibliotekskonto.
Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. 

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att utföra en uppgift av allmänt intresse utifrån Regeringsformen kapitel 14, paragraf 2, samt utifrån regleringar i Bibliotekslagen.

Dina personuppgifter sparas så länge du är aktiv användare hos Bibliotek Huddinge. Dina uppgifter raderas om du varit inaktiv i mer än tre år. För barn gäller fem års inaktivitet.

För att kunna leverera våra tjänster måste vi ibland dela personuppgifter med leverantörer som arbetar för oss. Uppgifterna lämnas inte ut till utomstående personer, organisationer eller land utanför EU. 

Mot att du visar legitimation har du rätt att:

 • få ut information om de uppgifter vi har om dig, denna information kan du få som en utskrift.
 • få dina uppgifter raderade inom 30 dagar från begäran. För att vi ska radera uppgifterna måste alla lån vara återlämnade och eventuella skulder vara betalda.
 • be om att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter. 

Telefon: 08-535 305 00
E-post: huvudbiblioteket@huddinge.se 

Personuppgiftsansvarig är Kultur- och fritidsnämnden i Huddinge.
Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@huddinge.se 
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten. 

Språk